روانشناسی
فاطمه پوراسماعیل

هوش هیجانی چیست ؟

سلام همراهان گرامی مقدمه با نگاهی اجمالی به جوامع و فرهنگ ها و سرمایه های انسانی و مادی در آن ها ، به خوبی در

مشاهده »
سرمایه های روانشناختی
فاطمه پوراسماعیل

سرمایه های روانشناختی

یکی از زمینه هایی که در دهه های اخیر در حوزه ی روانشناسی به آن پرداخته شد .رویکرد روانشناسی مثبت نگر بود که موجب ظهور

مشاهده »
روانشناسی
فاطمه پوراسماعیل

شناخت طرحواره ها و انواع آن

بسیاری از انتخاب ها و رفتارهای ما ، تحت پوشش طرحواره ها شکل می گیرند .
جذابیت طرحواره ای باعث می شوند که ما یکسری انتخاب هایی
داشته باشیم به طوریکه این طرحواره ها با آنها احساس راحتی و رضایت
می کنند . طرحواره ها قالب های ذهنی هستند که بر أساس باور ها شکل می گیرند .
و باورها تجربه های دوران کودکی هستند که از طریق والدین در کودک ایجاد
می شود و کودک در زندگی تجربه می کند . بنابراین تجربه هایی که کودک
با افراد نزدیک زندگی پشت سر می گذارد . باورهایی را در او شکل می دهد
و قالب های ذهنی که طرحواره گفته می شود . و به طرحواره های سازگار و ناسازگار
تقسیم می شوند .

مشاهده »