کوچینگ
فاطمه پوراسماعیل

کوچینگ چیست

سلام همراهان گراهی مقدمه     ICF چیست و تعریفش از کوچینگ به چه صورت است ICF مخفف  International coach federation است یعنی فدراسیون جهانی

مشاهده »
کوچینگ
فاطمه پوراسماعیل

هوش هیجانی چیست ؟

سلام همراهان گرامی مقدمه با نگاهی اجمالی به جوامع و فرهنگ ها و سرمایه های انسانی و مادی در آن ها ، به خوبی در

مشاهده »