خرداد ۱۳۹۹

سرمایه های روانشناختی

توسط |۱۳۹۹-۵-۱۹ ۱۹:۲۱:۰۸ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|سرمایه های روانشناختی, کوچ توسعه فردی, کوچینگ|

یکی از زمینه هایی که در دهه های اخیر در حوزه ی روانشناسی به آن پرداخته شد .رویکرد روانشناسی مثبت نگر بود که موجب ظهور و پیدایش زمینه های مختلف در رفتار انسانی شد .مکتب [...]

شناخت طرحواره ها و انواع آن

توسط |۱۳۹۹-۸-۱۷ ۱۸:۰۱:۱۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۹|روانشناسی, کوچ توسعه فردی, کوچینگ|

بسیاری از انتخاب ها و رفتارهای ما ، تحت پوشش طرحواره ها شکل می گیرند . جذابیت طرحواره ای باعث می شوند که ما یکسری انتخاب هایی داشته باشیم به طوریکه این طرحواره ها با آنها احساس راحتی و رضایت می کنند . طرحواره ها قالب های ذهنی هستند که بر أساس باور ها شکل می گیرند . و باورها تجربه های دوران کودکی هستند که از طریق والدین در کودک ایجاد می شود و کودک در زندگی تجربه می کند . بنابراین تجربه هایی که کودک با افراد نزدیک زندگی پشت سر می گذارد . باورهایی را در او شکل می دهد و قالب های ذهنی که طرحواره گفته می شود . و به طرحواره های سازگار و ناسازگار تقسیم می شوند .