خرداد ۱۳۹۹

سرمایه های روانشناختی

توسط |۱۳۹۹-۵-۱۹ ۱۹:۲۱:۰۸ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|سرمایه های روانشناختی, کوچ توسعه فردی, کوچینگ|

یکی از زمینه هایی که در دهه های اخیر در حوزه ی روانشناسی به آن پرداخته شد .رویکرد روانشناسی مثبت نگر بود که موجب ظهور و پیدایش زمینه های مختلف در رفتار انسانی شد .مکتب [...]