اریک برن

تحلیل رفتار متقابل چیست ؟

سلام همراهان گرامی مقدمه نارضایتی مردم از وضعیت و نتایج نامعلوم روانپزشکی و نیز مخارج هنگفت در درمان بیماران ، که تا زمانی که فرد کاملاً مجنون و زنجیری نمی شد ؛ کسی او را به نزد روانپزشک نمی برد ، اریک برن را بر آن داشت تا پاسخ بسیاری از این سئوالات که برای… ادامه »تحلیل رفتار متقابل چیست ؟