شغل یا خانواده – یا هر دو؟ کوچینگی برای تعادل بین کار و زندگی

تعادل سالم بین کار و زندگی خصوصی، بین شغل و خانواده، یک عامل کلیدی تاب آوری در رابطه با استرس و اجتناب از استرس روانی در نظر گرفته می شود. بنابراین جای تعجب نیست که نگرانی هایی که می توان در زیر کلمه اصلی تعادل بین کار و زندگی خلاصه کرد، ظاهراً به یک روند در صنعت مربیگری تبدیل شده است. بر اساس این دو گزارش عملی، این مقاله نگرانی های احتمالی مراجع و دوره مربیگری را با هدف بهبود تعادل بین کار و زندگی ردیابی می کند.

این یک سنت در میان دغدغه های مربیگری است:  فشار روانی با توجه به تعادل کار و زندگی خود، حالت تعادل ایده آل بین کار شخصی و کار در دنیای کار و حرفه و احساس راحتی در زندگی خصوصی برای آن تلاش می شود و باید در دراز مدت در زندگی خود مستقر شود. زمانی عالی است که بتوانید به سراسر جهان سفر کنید، مردم و فرهنگ های خارجی را بشناسید، دنیای ایده آل کوچک خود را در خانه با دوستان و خانواده به عنوان خلوتگاه و اکسیر زندگی داشته باشید – رویای اینکه یک فرد موفق باشید، با ارائه ی کار های بزرگ، آموزش های بیشتر و جوایز عالی  و همچنین زمان کافی برای شخص خود دارید. تنها زمانی سخت می شود که از این رویا بیدار شوید و گرز واقعیت را احساس کنید.

تعادل کار و زندگی به عنوان دلیلی برای مربیگری

مفهوم تعادل کار و زندگی بر این فرض استوار است که افراد در حوزه های مختلف زندگی عمل می کنند. محیط زیست بر اساس این حوزه ها متمایز و طبقه بندی می شود:

دیدگاه سیستمی:زمینه زندگی به زیر مجموعه هایی تقسیم می شود. از این طریق می توان دیدگاه های مختلفی را در نظر گرفت. هر زیر زمینه با الزامات، وظائف و سهمیه خاصی از منابع همراه است. تغییر دیدگاه، شناخت پیوندها و وابستگی ها بین زمینه های فرعی و استفاده از منابع اغلب به یک باید تبدیل می شود. این باید چندین احتمال را بیان می کند، مانند: باید به عنوان یک فرمول بندی هدف( وضعیت ایده آل، وضعیت تکمیل شده در آینده، هدف نگرش)، باید به عنوان وضوح در مورد ارتباطات سیستم، باید به عنوان تعهد به خود سازی.

دیدگاه سازنده:هر کس دنیای خود را می سازد، تفسیر و ارزیابی می کند. زندگی پیچیده، منحصر به فرد و فردی است. به زندگی از دیدگاه ها و نظرات مختلفی می توان نگاه کرد. این توانایی برای ایجاد یک زندگی منحصر به فرد پیچیده اغلب به یک امر ضروری تبدیل می شود. باید از نظر عاطفی به عنوان یک اقدام فعال برای توسعه شخصی پایدار احساس می شود. باید بر مردم فشار بیاورد زیرا آن ها برای هر زیرمجموعه مطالباتی از خود و محیطشان مطرح کرده اند. او نه تنها امیدوار است که این نیاز را برآورده کند، بلکه مصمم به انجام آن است. اراده برای موفقیت، همه چیز را فرا می گیرد. شما کار می کنید، همیشه در دسترس هستید، بر خود غلبه می کنید، ناراضی می شوید و  اجازه می دهید خلق و خوی بدتان را بر خود و اطرافیانتان بدن  فیلتر، خلق کنید. این می تواند به انزوا یا حتی تخریب (پیوندهای اجتماعی او و خودش) ختم شود.

در این لحظه، زندگی از هم گسسته شده است، تعادل کار و زندگی در یک عدم تعادل ناسالم است. انسان رنج می برد و به دنبال آسایش است. مربی (کوچ) استخدام می شود.

دو مورد ناشناس در اینجا به عنوان نمونه بیان شده است. در هر دو مورد، فرایند کوچینگ شامل مراحل زیر است:

1- تماس و بستن قرارداد

2- روشن شدن موضوع و هدف

3- شناسایی منابع

4- برنامه ریزی عملیاتی

5- کنترل و بسته شدن

 

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *